Tin tức

CÔNG DỤNG CỦA OLIGO CHITOSAN

CÔNG DỤNG CỦA OLIGO CHITOSANOligochitosan- chất kích thích cho cây trồng, vật nuôiKhi xử lý hạt giống lúa bằng Oligochitosan sẽ làm tăng tỉ lệ nảy mầm từ 88% (đối chứng không xử lý Oligochitosan) lên 94,4% và sinh khối...

10 Lợi Ích Không Ngờ Đến Từ Canh Tác Hữu Cơ

Canh tác hữu cơ vẫn chưa có định nghĩa rõ ràng và chính xác. Tuy nhiên, canh tác hữu cơ được phổ biến như một phương pháp nông nghiệp giúp cắt giảm đáng kể việc sử dụng thuốc trừ sâu...

Nông nghiệp "đa giá trị"

Theo đó, ngành nông nghiệp chuyển từ “tư duy sản xuất” sang “tư duy kinh tế”, hướng tới những “giá trị xanh” được tạo nên từ “chuyển đổi xanh, tiêu dùng xanh, kinh tế xanh”. Bên cạnh việc duy trì,...

SỬ DỤNG RONG BIỂN TRONG NÔNG NGHIỆP

Mặc dù rong biển hiện nay được sử dụng cho nhiều mục đích, nhưng các ứng dụng đầu tiên của rong biển là cải tạo và làm phân bón để cải thiện năng suất đất hoặc bổ sung thức ăn...