Nông nghiệp sinh học (Biological Agriculture) là gì? Nguyên lí và lợi ích

Nông nghiệp sinh học

Khái niệm

Nông nghiệp sinh học hay nông nghiệp sinh thái trong tiếng Anh được gọi là Biological Agriculture.

- Nông nghiệp sinh học là loại hình nông nghiệp mới tuân theo nguyên lí về sinh thái học và kinh tế học. 

Mô hình này được nghiên cứu và vận dụng phương pháp hệ thống hiện đại, lợi dụng mối quan hệ tương sinh, tương khắc giữa các loài nhằm xây dựng nên một hệ thống sinh thái nông nghiệp có thể tự duy trì, đầu vào ít nhưng vẫn đảm bảo sản lượng cao.

- Nông nghiệp sinh học là nền nông nghiệp dựa trên việc sử dụng các mối quan hệ tương tác giữa các cơ thể sống và môi trường chung quanh trong một hệ thống nông nghiệp. Tức là mối quan hệ giữa cây trồng, vật nuôi, môi trường đất, vi sinh vật trong đất và môi trường khí hậu. 

Nếu thực hiện đúng các qui trình sản xuất, sản lượng của nông nghiệp sinh thái không hề thua kém nông nghiệp hóa chất.

- Nông nghiệp sinh học là nông nghiệp áp dụng công nghệ sinh học, không sử dụng bất kì thành phần hóa học nào vào sản xuất. Các nguyên liệu vật tư nông nghiệp, giống và qui trình trồng trọt, chăn nuôi đều đc kiểm soát chặt chẽ để tạo ra sản phẩm chất lượng an toàn tuyệt đối.

Lợi ích

- Bảo tồn được nguồn Gen, lưu trữ và phát triển giống bản địa, bảo vệ được tính đa dạng sinh học.

- Không đưa các chất độc hóa học hữu cơ và vô cơ vào sản phẩm nông nghiệp, tạo an toàn sinh học cho người tiêu dùng, góp phần đẩy lùi căn bệnh ung thư và các loại bệnh khác do ô nhiễm thực phẩm cho người Việt Nam và nhân loại nói chung.

- Bảo vệ và nâng cao nhận thức xã hội và nhận thức về đạo đức trong sản xuất nông nghiệp.

Chính vì những lợi ích trên nông nghiệp sinh học là hướng đi đúng và đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng. 

Giá trị của sản phẩm đc đánh giá rõ ràng từ qui trình trồng trọt đến chi tiêu chất lượng, từ đó chúng ta mới có thể quản lí được nguồn thực phẩm chúng ta sử dụng.

Nguyên lí

- Mô hình nông nghiệp sinh thái xây dựng dựa trên nguyên lí mỗi loài thực vật trong hệ sinh thái đều có vị trí riêng của mình, tận dụng đầy đủ phạm vi không gian, làm cho lúa và hoa màu lợi dụng được tối đa năng lượng của mặt trời. 

Người nông dân đã áp dụng mô hình này bằng cách trồng cây xen kẽ, lồng ghép vào nhau để tăng thêm mức độ tận dụng nhiệt độ, ánh sáng, nước và phân.

- Đồng thời, nông nghiệp sinh thái còn dựa trên nguyên lí cộng sinh ở các loài sinh vật để thúc đẩy và hỗ trợ lẫn nhau. Mô hình này giúp cho sự sinh trưởng của loài cây này trong hệ thống sẽ thúc đẩy sự sinh trưởng cho loài kia phát triển.