Hướng tới đi đầu cả nước về nông nghiệp hữu cơ

Trên nền tảng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, Lâm Đồng kỳ vọng phát triển mạnh nông nghiệp hữu cơ để trở thành địa phương đi đầu của cả nước.

Phát triển phù hợp với điều kiện thực tế

Lâm Đồng có diện tích đất sản xuất nông nghiệp khoảng 300.000 ha với các loại cây trồng, vật nuôi đa dạng mang lại gái trị kinh tế cao. Ngành nông nghiệp của tỉnh đang phát triển theo hướng toàn diện, bền vững.

Theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, địa phương là tỉnh có điều kiện về khí hậu, đất đai thuận lợi cho việc phát triển đa dạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi. Trên thực tế, tỉnh đã phát triển mạnh về cây trồng một cách rất đa dạng từ rau, hoa cho đến cây lương thực, chè, cà phê lẫn dược liệu. Về chăn nuôi, đã có bò sữa, bò thịt và phát triển đàn gà lấy trứng…

Lâm Đồng có diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao lớn, là nền tảng để phát triển nông nghiệp hữu cơ. Ảnh: Minh Hậu.

Lâm Đồng có diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao lớn, là nền tảng để phát triển nông nghiệp hữu cơ. Ảnh: Minh Hậu

Hiện nay, Lâm Đồng là địa phương đi đầu trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển nông nghiệp thông minh. Trong đó, nông nghiệp công nghệ cao đã đạt gần 62 nghìn ha, nông nghiệp áp dụng công nghệ thông minh hiện khoảng 50 ha rau thủy canh, 195 ha cây trồng ứng dụng công nghệ cao cảm biến tự động về nhiệt độ, độ ẩm, quản lý dinh dưỡng.

Đối với nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, hiện Lâm Đồng có khoảng gần 78 nghìn ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C… Tỉnh này cũng có khoảng 14 ha sản xuất hữu cơ, 21 ha theo hình thức bán hữu cơ và 70 ha diện tích đồng cỏ chăn nuôi hữu cơ.

“Có thể thấy, việc phát triển nông nghiệp hữu cơ trên nền tảng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp thông minh là rất khả thi”, ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Lâm Đồng đánh giá.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, việc phát triển nông nghiệp hữu cơ, tỉnh tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất, tiềm năng để xây dựng kế hoạch phát triển. Theo đó, các địa phương như TP Đà Lạt, huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng… phù hợp phát triển rau hữu cơ.

Các địa phương như Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đam Rông, Lâm Hà phù hợp sản xuất lúa hữu cơ, còn Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh phù hợp phát triển chè, cà phê hữu cơ. Đối với chăn nuôi bò sữa, bò thịt, gà đẻ trứng hữu cơ, tỉnh này cũng đưa ra kế hoạch phát triển tập trung tại các địa bàn Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà…

Cũng theo ông Nguyễn Văn Châu, về vấn đề thị trường, các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Lâm Đồng đã xuất khẩu sang các nước Châu Âu, Nhật Bản, Singapore nhưng chưa nhiều. Đối với thị trường trong nước, tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm hữu cơ vẫn còn thấp do người tiêu dùng chưa tin tưởng và khó phân biệt sản phẩm hữu cơ với phi hữu cơ.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, nông nghiệp phi hữu cơ ở địa phương vẫn đóng vai trò quan trọng trong tăng giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Do vậy, quan điểm của địa phương là hướng đến phát triển nông nghiệp hữu cơ phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, dựa vào canh tác theo hướng tự nhiên, canh tác theo hệ sinh thái trên nền tảng nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông minh.

Đồng thời, phát triển trên cơ sở 5 không gồm: Không phân bón hóa học, không phun thuốc bảo vệ thực vật hóa học, không sử dụng kháng sinh, không sử dụng giống biến đổi gen.