Xì mủ trái, vi khuẩn - Xanthomonas campestris pv. Mangiferae

Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh xì mủ trái do vi khuẩn

Vi khuẩn lây lan qua đường nước nên trong mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển. Vi khuẩn xâm nhập vào trái qua các vết thương, vết chích của côn trùng (bù lạch, nhện đỏ, ruồi đục trái…).

Khả năng gây hại bệnh xì mủ trái do vi khuẩn

Bệnh này có thể gây hại cả trái và lá xoài. Trên trái, có nhiều vết nứt ngả màu đen, có mủ rịn ra mang theo vi khuẩn. Trên lá, tạo ra các đốm đen có hình dạng bất định, tâm hơi xám, viền đen hơi gồ lên.

Bệnh xì mủ trái (nguồn: agrolink.com.br)

Biện pháp quản lý bệnh xì mủ trái do vi khuẩn

- Phải sử dụng bao trái.

- Không nên phun nước lên lá xoài khi cây bị bệnh để tránh lây lan bệnh ra cả vườn.

- Bảo tồn thiên địch để hạn chế nhện đỏ và bù lạch.

- Khi cần thiết có thể phun phòng bằng các loại thuốc gốc đồng.

 
Nguồn: syngenta.com.vn