Thối vòng - Corynebacterium sepedonicum

Quy luật phát sinh gây hại của bệnh thối vòng vi khuẩn Corynebacterium sepedonicum trên khoai tây:

Khi bổ củ giống, vi khuẩn sẽ xâm nhiễm qua vết dao cắt; do đó củ giống khỏe cũng bị nhiễm bệnh. Vi khuẩn thối vòng có thể tồn tại trong vòng 5 năm trong khoai tây sấy khô và 2 năm trên vải bố khô, nhựa hoặc các bề mặt gỗ dán. Tuy nhiên, các chúng sống chỉ một thời gian ngắn trong đất và thường bị chết giữa mùa thu và mùa đông nếu xác bả thực vật được cày bừa. Vi khuẩn thối vòng có thể qua mùa đông trong củ bị nhiễm và sống sót qua mùa đông trong đó. 

Khả năng gây hại của bệnh thối vòng vi khuẩn Corynebacterium sepedonicum trên khoai tây:

Triệu chứng bệnh trên lá thay đổi tùy theo giống khoai tây, đôi khi lại không thể hiện trên cây. Vòng thối có thể gây héo các lá bên dưới. Lá trên cây bị nhiễm bệnh vàng và các cạnh bên ngoài có thể bị cuộn lên rồi dần dần trở thành màu nâu và giòn. Phần thân dưới của cây bị nhiễm bệnh sẽ chảy rỉ nhựa trắng khi bị cắt. Khi cắt củ được cắt ở cuống sẽ thấy rỉ nhựa lỏng màu vàng kem. Các nấm bệnh hay vi khuẩn thứ cấp cũng có thể xâm nhiễm vào củ gây khó khăn trong việc chẩn đoán triệu chứng. Nặng củ bị nhiễm bệnh nặng sẽ biến màu nâu sẫm hoặc đen và thối hoàn toàn dần vào bên trong. 

Biện pháp quản lý bệnh thối vòng vi khuẩn Corynebacterium sepedonicum trên khoai tây:

+ Dùng giống cây trồng xác nhận.

+ Làm sạch và khử trùng các thiết bị, công cụ, xe tải, nhà kho với chất khử trùng.

+ Vứt bỏ bất kỳ loại cây trồng bị nhiễm bệnh.

+ Loại bỏ các loại cây trồng bị nhiễm bệnh nhẹ.

Nguồn: Syngenta