Thân chồi đâm ngọn - Xanthomonas albilineans Dowson

Triệu chứng của bệnh thân chồi đâm ngọn Xanthomonas albilineans Dowson

Lá mía bệnh có sọc màu vàng, đôi khi có sọc màu tím. Ở ngọn thân có nhiều chồi mầm mọc ra thành cánh rồi héo khô và lá ở ngọn sẽ chết dần. Trong thân có nhiều vết màu đỏ tươi.

Tác nhân gây bệnh thân chồi đâm ngọn:

Do vi khuẩn Xanthomonas albilineans Dowson

Sự lan truyền của bệnh thân chồi đâm ngọn Xanthomonas albilineans Dowson

Bệnh được lan truyền trong điều kiện thiên nhiên khi vết gãy giữa các lá gây ra vết thương, qua đó tác nhân gây bệnh có thể đi vào lá. Sự phân tán bệnh là do hom giống, mưa gió và các dụng cụ chặt.

Biện pháp phòng trừ bệnh thân chồi đâm ngọn Xanthomonas albilineans Dowson

+ Không để vườn mía bị ngập úng.

+ Ngâm hom mía vào nước nóng 50°C trong 2-3 giờ hoặc 52°C trong nửa giờ hoặc trong hơi nóng 54°C trong 8 giờ trước khi đem ra trồng. Dùng hơi nóng sẽ ít gây hại cho hom mía non hơn là dùng nước nóng (do dễ bị hư chồi mầm).

+ Dùng giống kháng bệnh.

Nguồn: Sổ tay QL dịch hại tổng hợp trên cây mía - CTy CP đường Biên Hòa