Quăn lá - Papaya leaf curl virus

Triệu chứng bệnh quăn lá do Papaya leaf curl virus

Bệnh xuất hiện với triệu chứng điển hình là lá bị quăn queo rất nặng, lá nhăn nheo và biến dạng, chiều dài lá, lóng thân bị ngắn lại. Lá bị giảm kích thước nghiêm trọng, thể hiện triệu chứng gân trong. Rìa lá bị uốn cong xuống, hướng vào bên trong. Lá trên cây bị bệnh có màu xanh đậm, trở nên dầy hơn và giòn.

Bệnh quăn lá do Papaya leaf curl virus trên cây chanh dây

Bệnh quăn lá do Papaya leaf curl virus trên cây đu đủ

Bệnh quăn lá do vi rút trên cây bông vải

- Tác nhân gây bệnh quăn lá: do PLCV virus (Papaya leaf curl virus) gây hại.

- Trung gian truyền bệnh: Bệnh lan truyền qua rầy phấn trắng (white fly) Bemisia tabaci.

Biện pháp quản lý bệnh quăn lá do Papaya leaf curl virus

- Sử dụng cây giống sạch bệnh

- Nhổ bỏ triệt để cây bệnh trên vườn

- Treo bẫy dính màu vàng trong vườn để bắt rầy phấn trắng và dự báo.

- Sử dụng thuốc trừ sâu nhóm Monocrotophos như: Apadrin 50SL, Magic 50SL, Nuvacron 40 SCW/DD, 50 SCW/DD, Thunder 515DD, theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì, hay nhóm Imidachlorid như Confidor, Admire hay Chess hoặc Oshin.

- Giai đoạn cây con nên bảo vệ trong vải mùng trắng (trong) cho từng cây hoặc trồng trong nhà lưới.

- Tránh trồng xen với cây trồng là ký chủ ưa thích của rầy trắng như thuốc lá, cây cà chua hay cây thuốc họ bầu bí khác.

- Nên dọn sạch cỏ trên vườn, tránh tạo điều kiện cho cây ký chủ của rầy trắng phát triển.

 
Nguồn: Viện cây ăn quả Miền Nam