Khảm lá, virus - Sugarcane mosaic virus

Triệu chứng bệnh khảm lá vi rút Sugarcane mosaic virus

Lá bệnh lốm đốm những vân màu xanh hay vàng nhạt dài ngắn to nhỏ xen kẻ như một tấm thảm. Khảm thay đổi mật độ và hình dạng tùy thuộc vào virus, giống mía, nhiệt độ và điều kiện sinh trưởng. Nều nhiễm ít lá chỉ bị khảm lúc nhỏ và sau đó hết bệnh, lá có màu hơi vàng như bị thiếu phân đạm. Nếu bệnh nặng thì chồi và bụi mía bị lùn, lóng ngắn. Sự thay đổi màu sắc và hoại tử bên ngoài nên có thể xuất hiện trên vỏ nhưng không phổ biến trên những giống mía lai. Đôi khi gặp sự hoại tử bên trong thân. Sự nhiễm tiềm ẩn có thể xảy ra.

Bệnh khảm lá virus Sugarcane mosaic virus

Tác nhân gây bệnh khảm lá

Do vi rút SugarCane Mosaic Virus (SCMV), sorghum mosaic (SMMV) và maize dwarf mosaic (MDMV) potyvirus. Một virus thứ 4, JGMV (Johnson grass mosaic potyvirus = virus gây bệnh khảm cỏ johnson) ít nhiễm trên mía. 

Sự lan truyền bệnh khảm lá vi rút Sugarcane mosaic virus

Được lan truyền do vài loài Aphis (rệp) qua hom bị nhiễm và do sự lây nhiễm cơ học. 

Biện pháp phòng trừ bệnh khảm lá vi rút Sugarcane mosaic virus

Phòng trừ bằng cách xử lý nhiệt độ theo sau là trồng bằng nuôi cấy mô có thể hạn chế được SCMV trong nhà kiểm dịch.

+ Dùng giống kháng.

+ Dùng hom sạch bệnh, gồm chuỗi xử lý nước nóng đến việc tạo dựng nên những vườn ươm giống sạch bệnh.

+ Hủy bỏ bụi mía nhiễm và cày phá gốc ruộng mía bệnh. + Không trồng xen bắp trong ruộng mía.

Nguồn: Sổ tay QL dịch hại tổng hợp trên cây mía - CTy CP đường Biên Hòa