Đen gân bắp cải - Xanthomonas campestris

1. Triệu chứng

- Gân lá bị đen, mô lá vàng.

- Bó mạch dẫn bị thâm đen, có dịch nhầy vi khuẩn trên lát cắt nhưng không gây hiện tượng thối nhũn.

- Cây con bệnh: chết sau vài tuần, hay sinh trưởng không đều không cuốn bắp.

2. Nguyên nhân gây bệnh

- Vi khuẩn có hình gậy ngắn, kích thước 0,4 - 0,5  * 0,7 - 3 micromet, chuyển động.

- Có 1 lông roi, vỏ nhờn, háo nước.

- Khuẩn lạc màu vàng.

3. Đặc điểm xâm nhiễm và lan truyền

- Truyền qua hạt giống và tàn dư cây bệnh.

- Xâm nhiễm qua vết thương, thủy khổng, lỗ hở tự nhiên trong các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây.

- Vi khuẩn di chuyển trong thân theo gian bào, xâm nhập vào các mạch dẫn tới phôi hạt.

- Lan truyền nhờ côn trùng, ốc sên, mưa.

- Phát triển mạnh ơt nhiệt độ lớn hơn 20 độ, nhiệt độ ẩm ướt.

4. Biện pháp phòng trừ

- Vệ sinh và thu dọn tàn dư cây bệnh.

- Diệt cỏ dại họ thập tự (là dạng nguồn bệnh của vi khuẩn).

- Luân canh.

- Gieo trồng bằng hạt giống khỏe sạch bệnh, sử lý hạt bằng thuốc hóa học, hoặc nước 54 độ trong vòng 15 - 30 phút trước khi gieo.

- Phòng trừ côn trùng cơ giới.

- Bón tăng cường kali, giúp cây khỏe mạnh.

Nguồn: Cam nang cay trong.