Bệnh virus

Biện pháp quản lý bệnh do virus hại khoai tây:

- Vệ sinh đồng ruộng.

- Trồng cây khỏe.

- Bón phân cân đối, hợp lý.

- Luân canh cây trồng khác họ cà.

- Quản lý tốt các côn trùng trung gian truyền bệnh.

- Phun thuốc diệt côn trùng trung gian: Actara 25WG, Chess 50WG

Quy luật phát sinh gây hại của virus hại khoai tây:

Khoai tây có thể bị nhiễm nhiều loại virus khác nhau làm giảm năng suất và chất lượng củ. Triệu chứng của bệnh Virus là cây còi cọc, lá dị dạng, củ dị tật. Tuy nhiên, các triệu chứng cũng không thể hiện ra do thời tiết hoặc tuổi cây.

1- Virus Y (PVY)

Phổ biến và quan trọng nhất ở khoai tây. Gần đây, các chủng PVY có thể gây hoại tử. Nó được truyền bởi rệp thông qua việc chích hút cây bệnh và truyền cho cây mạnh (bệnh được lan truyền nhanh, chỉ vài giây).

2- Virus rút cuộn lá (PLRV)

Được truyền bởi rệp một cách dai dẳng. Bệnh lan truyền chậm (24-48 giờ). Triệu chứng của PLRV là lá thẳng đứng và vàng úa hoặc đỏ, lá thối dọc theo gân lá, cây còi cọc, củ thối.

3- Virus S (PVS)

Ngày càng quan trọng trong khoai tây. Các triệu chứng của bệnh chưa được ghi nhận đầy đủ (lốm đốm vàng, nhạt màu hoặc các đốm hoại tử nhỏ trên lá). PVS được truyền bởi rệp (không bền) (Myzus persicae), rầy mềm. Bệnh dễ lây truyền qua củ. PVS có thể gây mất năng suất lên đến 20%.

4- Virus X (PVX)

Triệu chứng là lá vàng, xoăn, giảm kích thước và thối trong củ. PVX có thể tương tác với PVY và PVA để gây ra các triệu chứng nặng hơn và mất năng suất hơn so với một mình hoặc virus. Bệnh được truyền qua củ giống, cây trồng mà không phải bởi một côn trùng trung gian. Ký chủ phụ là cây họ cà.

5-Alfalfa MOSAIC Virus (AMV)

Bệnh được truyền bởi rệp (không bền). AMV gây ra các vết màu vàng trên lá. Một số chủng của virus có thể làm cây còi cọc và thối củ hoại tử. Ký chủ phụ là cỏ linh lăng.

Nguồn: Syngenta